سندی در باره آقایان خامنه‌ای و راشد یزدی به ایرانشهر

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir