اعتراض به دستگیری شیخ علی بهاء الدینی

[بولتن ويژه] تاریخ: 1357 / 11 / 17 روز 17/11/36 عده‏اى از متعصبين مذهبى كه براى استماع سخنرانى شيخ‏على بهاءالدينى در مسجد جامع شهر گنبد كاوس اجتماع كرده بودند بعنوان اعتراض به ممنوع از وعظ شدن وى بدادن شعارهاى ضد ميهنى مبادرت كردند كه توسط مامورين انتظامى متفرق و تعدادى از آنها دستگير گرديدند1 (مراتب قبلاً باستحضار رسيده است). تحقيقات انجام شده بعدى پيرامون علت تظاهرات مذكور حاكيست كه شيخ على بهاءالدينى روز 15/11/36 در مسجد جامع شهر گنبد كاوس در سخنرانى خود در بالاى منبر از روح‏اله خمينى و يكى از روحانيون افراطى كه بشهرگنبد كاوس تبعيد شده تجليل نموده و روح‏اله خمينى را پرچمدارحق وعدالت معرفى و افزوده بود: خداوندا چشم ملت ايران را بجمال حضرت آيت‏اله خمينى روشن نما و چشم دشمنان او و آنهائى كه نميتوانند او را به بينند و نميخواهند او پرچمدار اسلام و تشيع باشد كور گردان. بدنبال سخنرانى فوق ياد شده ممنوع از وعظ گرديد و روز 17/11/36 حدود 1500 نفر از متعصبين مذهبى كه از نقاط مختلف شهر گنبد كاوس و على آباد گرگان براى شنيدن سخنرانى او به شهر گنبد كاوس آمده بودند در مسجد مذكور اجتماع و پس از آنكه واعظ ديگرى بجاى شيخ على‏بهاءالدينى به منبر ميرود، عده‏اى از آنان با فرستادن صلوات مانع سخنرانى واعظ جديد مى‏گردند و يكى از آنها قطعه‏شعرى را تحت عنوان «شهادت» براى اجتماع كنندگان در مسجد قرائت2 كه پس از آن حدود 200 نفر از حاضرين مسجد را ترك و در برابر آن اجتماع و بدادن شعارهائى تحت عنوان «درود بر خمينى، دشمنت را ميكشيم» نموده‏اند كه مأمورين انتظامى براى متفرق كردن آنها دخالت و 54 نفر را دستگير كه پس از انجام تحقيقات هفت نفر محركين اصلى تظاهرات مذكور را بازداشت و بقيه را آزاد كرده‏اند. يكى از دستگير شدگان كه قطعه شعر «شهادت» را در مسجد قرائت كرده بود، در تحقيقات گفته حدود 40 برگ اعلاميه‏هاى مربوط به آيت‏اله سيد كاظم شريعتمدارى را كه در مورد واقعه روز 19/10/36 قم انتشار يافته از شخصى دريافت و در گنبد توزيع كرده و كتب و نوشته‏هاى على شريعتى را نيز خريدارى و مطالعه كرده است. هرچند شيعيان منطقه گنبد كاوس در برابر پيروان اهل تسنن (تراكمه) در اقليت هستند و بعلت فعاليتهاى بهائيان در منطقه مذكور، اختلافاتى بين آنها وجود دارد، معهذا شيعيان در برخى از مناطق گنبد كاوس بويژه شهر گنبد داراى پايگاهى اجتماعى هستند. عده‏اى از متعصبين مذهبى اين منطقه نيز از تأثيرپذيرى از عقايد و هدفهاى روحانيون افراطى طرفدار خمينى بدور نبوده‏اند، لذا با گسترشى كه فعاليتهاى افراطيون مذهبى و گروههاى برانداز مذهبى پيرو عقايد روح‏اله خمينى از چندى قبل در نقاط مختلف كشور داشته است، تظاهرات فوق نيز گونه‏اى مشابه از فعاليتهائى بوده است كه از طرف هواداران خمينى انجام گرفته كه سخنرانى تحريك‏آميز شيخ على بهاءالدينى و اقدامات تعدادى از متعصبين مذهبى متأثر از عقايد روحانيون افراطى، در نضج گيرى آن مدخليت داشته است و دلائلى در دست نيست كه عناصر كمونيست در اين تظاهرات عامليت داشته باشند.1 لذا اقدامات لازم براى دستگيرى شيخ على بهاءالدينى كه منطقه را ترك كرده معمول گرديده و پرونده اتهامى او در دادسراى شهرستان گنبد كاوس مفتوح است تا براى رسيدگى قانونى بجريان گذارده شود. تحقيقات از هفت نفر كسانى كه در ايجاد اين تشنج مدخليت داشته‏اند و با قرار صادره از طرف بازپرس دادسرا در زندان بسر ميبرند ادامه دارد. ـ شهربانى مازندران در گزارش 1159 و تاريخ 17/11/2536 خبر از دستگيرى سخنران مسجد جامع گنبد مى‏دهد: «اطلاع واصله حاكى است شيخ على بهاءالدينى فرزند سيد احمد كه از سه شب قبل در مسجد جامع گنبد كاووس وعظ مى‏نموده مبادرت به ايراد مطالب توهين‏آميز نموده و ضمن تعريف و تمجيد از خمينى برعليه دشمنانش شعار مى‏داده، بدين لحاظ شب گذشته وسيله شهربانى گنبد كاووس دستگير و از منبر رفتن وى در مسجد جلوگيرى ...» با اين حال در پايان مطالب اين بولتن آمده است كه وى فرارى است و اقدامات لازم براى دستگيرى اش به عمل آمده است. 2ـ در گزارش شهربانى مازندران آمده است: «در اين اثنا شخصى به نام ابراهيم رجب لو، شغل راننده، اهل راميان شعرى به عنوان شهادت‏نامه قرائت و ...»اين سند در ضميمه كتاب آمده است. (ضميمه 60) 1ـ با اين كه تدوين‏گر اين بولتن بنا بر شواهد و اسناد، ريشه قيام شهر گنبد را باورهاى مذهبى مردم اين منطقه عنوان مى‏كند، ولى پس از اينكه نعمت‏اللّه‏ نصيرى رئيس ساواك اين گزارش رامى‏خواند، نظرات تدوين‏گر آن را قبول نمى‏كند و مى‏گويد: «ريشه‏هاى اين فعاليتها بايد پيدا شود. قابل قبول نيست با اين همه كارى كه براى آنها شده است دنبال حرفهاى پوچ خمينى بروند دربابل ... در گنبد يقينا ريشه‏هاى ديگرى هم وجود دارد.» اين سند در ضميمه كتاب آمده است. (ضميمه 61) به دنبال حركت روز 17/11 در شهر گنبد، ساواك از اقدامات بعدى كه در اين شهر روى داد در بولتنى سرى خبر داد و نوشت : «روز 18/11/36 اعلاميه‏هايى به مضمون زير در برخى نقاط شهر گنبد كاوس نصب گرديده است: «درود بر آزادمردان راه حقيقت ـ درود بر شهيدان راه استقلال ايران ـ مرگ بر استعمارگران كثيف و خونخوار ـ زنده باد نهضت بزرگ آيت‏اللّه‏ خمينى.» (پرونده 129514 / ج 5) 2ـ صفحه اول اين بولتن ويژه با شماره 8354/312 و تاريخ 23/11/36 در اينجا نيامده است. عنوان اين بولتن ويژه «بررسى علل تظاهرات روز 17/11/36 شهر گنبد كاوس استان مازندران» است. ID=50144 منبع: روزشمار انقلاب اسلامی - کتاب 2 صفحه: 284

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir