عکس - پیمان بی ثمر
1 - حسين علاء نخست وزير در سفر به عراق جهت شركت در كنفرانس پيمان بغداد (28/8/1334) 2 - عبدالحسين حمزاوي 3 -  نوري سعيد (نخست وزيرعراق) 4 -  حسين قدس نخعي (سفير ايران در عراق)

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir