عکس - سران کشورهای عضو سنتو
سران كشورهاي ايران، پاكستان و تركيه در حاشيه برگزاري كنفرانس پيمان سنتو دركراچي (5/10/1347)1.اردشير زاهدي 2. سليمان دميرل (نخستوزير تركيه) 3.احسان صبري (وزير خارجه تركيه) 4. محمدرضا پهلوي 5. محمد ايوب خان (رئيس جمهور پاكستان)

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir