عکس - نمایندگان ایران و ترکیه در ملاقات با نیکسون

نمایندگان ایران و ترکیه در بیستمین اجلاسیه کمیته نظامی پیمان سنتو در واشنگتن ، هنگام ملاقات با ريچارد نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir