عکس - فرماندهان نظامی کشورهای عضو سنتو

فرماندهان نظامي كشورهاي ناظر و عضو پيمان سنتو، در حاشيه برگزاري اجلاسيه سازمان پيمان مركزي (سنتو) در لندن. از چپ: نماينده ايران (عبدالله هدايت) ، نماينده پاكستان، نماينده تركيه، نماينده انگلستان و نماينده آمريكا (عضو ناظر)

 

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir