وهن فرهنگ و هنر ايران توسط فرح پهلوي

يكي از جشن هايي كه در عصر پهلوي دوم در شيراز برگزار شد و به منزله توهين به فرهنگ و اعتقادات جامعه ايران بود، «جشن هنر شيراز» نام داشت. فرح پهلوي درباره اين كه فكر برپايي جشن هنر شيراز از كجا آمده است، مي گويد: «حقيقت اين است كه جرقه برگزاري اين جشن ها اول در مغز مادرم زده شده بود. مادرم يك روز به اتفاق خاله باجي و عده اي از دوستانش به سفر شيراز مي رود و در ضمن مسافرت يك شب به رستوراني در مقابل فرودگاه شيراز رفته و آنجا هنرنمايي يك گروه دوره گرد موسيقي را مي بيند كه آهنگ هاي محلي شيرازي را نواخته و آوازهاي قشقايي مي خوانده اند. مادرم از ساز و نواي اين گروه خوشش آمد و در تهران مطلب را به عنوان خاطره اي برايم تعريف كرد و گفت خوب است يك فستيوال هنري مخصوص ساز و آوازهاي بومي ايران همه ساله برگزار شود. من اين فكر را پسنديدم و وقتي در شيراز بودم با دوستانم صحبت كرديم و قرار شد اين كار را سازماندهي كنيم. در ضمن صحبت ها، هر يك از دوستان چيزي به آن افزود و نتيجه آن شد كه آقاي «فرخ غفاري» گفت به آن تئاتر هم اضافه كنيم و بعضي هاي ديگر هم هر يك پيشنهادهايي به آن افزودند و در نهايت من گفتم حالا كه چنين است بهتر آن كه به آن ابعاد بين المللي بدهيم و هنرمندان را از سراسر دنيا دعوت كنيم.»
او پيرامون هدف از برگزاري جشن هنر شيراز توضيحاتي مي دهد كه تا حدي اهداف پس پرده را آشكار مي كند: «ما جشن هنر را برگزار كرديم و در برگزاري آن به كارهاي جسورانه پرداختيم و حتي نمايش هايي را روي صحنه آورديم كه در اروپا و آمريكا نمايش آنها مقدور نبود! حالا چرا مقدور نبود براي آن كه در اروپا و آمريكاي آن زمان هيچ هنرپيشه اي نمي توانست در حضور تماشاگران لخت و برهنه بدون هيچ پوششي به ايفاي نقش بپردازد! خوشبختانه در اين زمان امنيت حاكم بر كشور طوري مستحكم بود كه بنيادگرايان و فناتيك ها نمي توانستند در برابر اقدامات مترقيانه(!) ما عرض اندام كنند. ما در صدد بوديم آزادي هاي فردي و اجتماعي را در ايران به حداكثر و در سطحي حتي بالاتر از اروپا و آمريكا برسانيم!»
فرح پهلوي همچنين درباره بازتاب جشن هنر شيراز در ايران و جهان غرب مي گويد: «ما در جشن هنر به گروه هاي تئاتري غربي اجازه داديم در ضمن نمايش هايي كه روي صحنه مي آورند خصوصي ترين اعمال جنسي را هم نمايش بدهند. اگر چه اين كار در داخل ايران با مخالفت هايي روبه رو شد، اما در غرب مورد توجه قرار گرفت و بسياري از منتقدان، ما را به خاطر شكستن حريم هاي متعصبانه و كور ستودند! من كه از برگزاري جشن هاي مختلف و باشكوه هميشه لذت مي بردم، غرق شعف و شادي مي شدم»

صبح صادق

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir