نبش قبر شهید نواب از زبان شجوني ....


مهدی طالقانی فرزند شهید طالقانی درگفت و گویی اعلام کرده بود "قبل از تخریب مسگر آباد مرحوم ناصر زرباف و شیخ جعفر شجونی، و یک نفر دیگر موفق می‌شوند 3 تا از جنازه‌ها را خارج کنند. یعنی جنازه شهید نواب، شهید سید محمد واحدی، و شهید ذوالقدر را و با اجازه آیت الله نجفی مرعشی به وادی السلام قم منتقل کردند" در همین زمینه برای شنیدن جزییات بیشتر به گفت و گو با جعفر شجونی عضو جامعه رو حانیت مبارز پرداختیم که در ادامه می خوانید.

آقای شجونی شما جنازه شهید نواب صفوی را از قبر خارج کردید ؟
 در سال 1334 بنده با شهید نواب صفوی در زندان بودیم. یک روز صبح آمدند و یک روزنامه جلوی ما گذاشتند و گفتند بفرمایید این هم رهبران شما و دیدیم که چهار نفر را تیر باران کرده بودند.
بعد از مدتی ما از زندان آزاد شدیم و دیدیم که جنازه این شهدا را در مسگر آباد به خاک سپرده بودند بعد چند سال خواستند آن قبرستان را پارک کنند که ما از رفقای فداییان اسلام رفتیم و نبش قبر کردیم البته بنده با یکی دیگر از رفقا پشت دیوار قبرستان نگهبانی می دادیم و چند نفر دیگر از رفقا به داخل قبرستان رفتند و نبش قبر کردند. سپس دوستان جنازه شهید نواب را به قم بردند اما در قم جنازه راتحویل نگرفتند بعد از آن  نزد آیت الله نجفی مرعشی رفتند و ایشان دستور داد که استخوانها را تحویل بگیرند و استخوانها برای آقای حسینی است و با این نام ایشان را در وادی السلام قم دفع کردند اما پس از مدتی روی قبر نام نواب صفوی را نوشتند و در حال حاضر نیز یک گمبد سبز زیبایی دارد.

آیا خاطره دیگری از شهید نواب صفوی دارید؟
ایشان فرد بزرگواری بود و خاطره از ایشان بسیار است. اگر رفقای شهید نواب صفوی مریض می شدند ایشان نذر می کرد که اگر حال آنها خوب شود برای مثال سه روز کمک پیر زنی کند که بنایی می کرد. ایشان چندین بار به زندان رفتند و با رژیم شاهی دشمن بود و وضع مالیش بسیار پریشان بود. یک آقایی بود به نام حاجی خان که یک جفت قالیچه داشت این قالیچه برای آقای نواب صفوی همیشه در گرو بود. خدا لعنت کند شاه را خدا لعنت کند تیمسار بختیار و تیمسار  آزموده که این مردان خدا را اعدام کردند.

پارسینه

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir