طبس؛ مصداقی بر سورة فیل

تاکنون دربارة وقایع و بازتاب‌های مختلف تجاوز نظامی آمریکا در صحرای طبس ، کتاب‌های متعددی به رشتة تحریر درآمده است که هر یک از زاویه‌ای خاص به کنکاش و بررسی آن پرداخته‌اند. کتاب «طبس مصداقی بر سورة فیل» نمونه‌ای از این گونه آثار است که به همت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به رشتة تحریر در آمده است. تدوین‌گران اثر بر آن بوده‌اند که با بهره‌گیری از اسناد موثق و معتبر و از نگاهی نو، ابعاد مختلف توطئه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. مباحث محوری چون زمینه‌های تجاوز نظامی آمریکا در صحرای طبس، اهداف و انگیزه‌های تجاوز و نتایج و طرح سوالاتی که تاکنون بی‌جواب مانده، چهار چوپ کلی مباحث کتاب را تشکیل می‌دهد.
کتاب شامل سه بخش است. در بخش اول، افراد و گروههای زمینه‌ساز این توطئه و اقدامات آنان در قبل و بعد از شکست مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش دوم، به انعکاس اخبار و پیامدهای شکست این حمله در مطبوعات و رسانه‌های جهان، پرداخته شده است. در بخش سوم با بررسی و تجریه و تحلیل اسناد به جا مانده از بقایای هلیکوپترهای متجاوز دشمن، نحوة آغاز عملیات، روند اجرا و مراحل مختلف آن تشریح گردیده است و در این میان ادوات نظامی مورد استفاده، نقشه‌ها، برنامه‌ها، عکس‌ها، عوامل، اسناد سری، مسیرهای عملیات، آرایش نظامی نیروهای آنان در منطقه، کانال‌های ارتباطی، اسم و کدهای رمز و اسامی نیروها معرفی و مورد بررسی قرار گرفته‌ است. تصاویری مربوط به این واقعه نیز در آخر کتاب آمده است.
کتاب «طبس: مصداقی بر سورة فیل» ترجمه و تنظیم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، توسط مرکز نشر اسناد لانة جاسوسی آمریکا در ۱۹۱ صفحه در سال ۱۳۷۰ به چاپ رسیده است.

پایگاه «تسخیر»

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir