كورس آموزگار در اسناد وزارت خارجه آمريكا در سال 1979

 خيلى محرمانه
كورس آموزگار، وزير مسكن
     كورس آموزگار وزير مسكن و عمران منصوب در سال 1970، فردى است 45 ساله و برادر جوانتر جمشيد آموزگار وزير دارايى، مى‏باشد. كورس دوران تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران گذراند و از دانشكده پلى تكنيك تهران در سال 1954 فارغ‏التحصيل شد. پس از آن وارد دانشگاه واشنگتن شد و در آنجا در رشته مهندسى راه و ساختمان درجه دكترا گرفت؛ در همان زمان برادر ديگر او يعنى جهانگير سرپرست هيئت اقتصادى در سفارت ايران در واشنگتن مى‏باشد.
در سال 1961، او به سمت رئيس دفتر فنى سازمان برنامه و در سال 1964 به سمت معاونت امور اجرايى وزارت مسكن و عمران منصوب گرديد. در همان سال وى به‏عنوان يكى از همراهان آيزنهاور به آمريكا سفر كرد. به محض مراجعت به ايران در سال 1965، معاون ارشد وزارت مسكن و عمران شد، و در سال 1967 به عنوان يكى از اعضاى هيئت ايرانى به كنفرانس آب براى صلح راه يافت. در سال 1969 او به سمت معاونت وزارت كار و مدير سرپرست سازمان بيمه‏هاى اجتماعى درآمد و تا زمانى كه به سمت وزير مسكن و عمران منصوب نشده بود، در آنجا به وظيفه پرداخت.
     آموزگار اطلاعات مهندسى و تجارب ادارى بسيارى را به وزارت مسكن و عمران وارد كرده است، ليكن اخيرا به دليل عدم كفايت ادارى اين وزارتخانه از طرف شاه مورد انتقاد قرار گرفته است. در برخورد با سفارت، وى هميشه مفيد واقع شده و از مدتى كه در آمريكا گذرانده است اظهار رضايت مى‏كند. در همان حال وى فردى متكبر، با حالت تهاجمى، بسيار حساس و «وسواسى» است، بيش از حد نگران حيثيت خود مى‏باشد و از پيشرفت و تحرك زياد در حرفه سياسى خود دچار اضطراب مى‏گردد. تمايل وى به تقويت حرفه سياسى‏اش گاهى نسبت به احساسات مثبت وى در رابطه با آمريكا ارجحيت يافته است. آموزگار متأهل و به زبان انگليسى مسلط است.  مى1972 ـ ارديبهشت 1351

مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسي در تهران – كتاب هشتم

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir