مصاحبه امام خمینی با خبرگزاری آسوشیتدپرس :
دریاره دولت نظامی ازهاری, قرارداد کمپ دیوید

تاریخ: 16/08/1357
محل: پاریس، نوفل‏لوشاتو
موضوع:دولت نظامی ازهاری ـ قرارداد کمپ دیوید
مناسبت:مصاحبه کننده: خبرنگار انگلیسی خبرگزاری آسوشیتدپرس
سؤال:[نظر شما دربارۀ دولت نظامی که شاه منصوب کرده است چیست؟]
جواب:توطئۀ جدید شاه یعنی انتصاب دولت نظامی برای کشتار بیشتر و تسلیم مردم ایران است، که نه تنها راه برای شاه نیست، بلکه هم شاه و هم حامیان وی را در بن‏بست بدتری قرار می‏دهد.
ــ[آیا انتصاب این دولت، سقوط و سرنگونی رژیم فعلی را آسانتر و یا مشکلتر می‏کند؟]
ــآنچه مسلم است سرنگونی رژیم را قطعیتر می‏کند.
ــ[آیا بین رهبران مخالفان سیاسی که شما از بدو ورودتان به فرانسه با آنان تماس داشته‏اید، اجماع وجود دارد؟]
ــمن همیشه به همۀ افراد و سران قوم توصیه کرده‏ام که از خواست ملت که سرنگونی رژیم شاه است منحرف نشوند.
ــ[با توجه به اینکه بعضی از این رهبران خواستار رژیم غیر دینی هستند، که در تناقض است با اصول اسلامی که شما از آن دفاع می‏کنید، آیا فکر می‏کنید زمینۀ تفاهمی بین شما و آنها وجود دارد؟]
ــدر نهضت مقدس اسلامی ایران، جایی برای اینگونه افراد نیست.
ــ[دربارۀ کوشش شاه برای اینکه زندگی عمومی را با بعضی از جنبه‏های نوگرایی غربی منطبق کند، چه نظری دارید؟]
ــاصولاً رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران، از هر گونه نوگرایی واقعی جلوگیری نموده است و وابستگی همه جانبه و ورشکستگی اقتصادی ایران از دلایل بارز ارتجاعی بودن این رژیم است.
ــ[آیا شما از یک حکومت مارکسیستی طرفدار روس که از یک کودتا سر برآورد حمایت
خواهید کرد؟]
ــنهضت اسلامی بپاخاستۀ ایران، محلی برای چنین امری نگذاشته است و ما با چنین دسیسه‏هایی، همان عملی را خواهیم کرد که با رژیم کنونی شاه.
ــ[به نظر شما سیاست ایران از این هنگام به بعد دربارۀ وضعیت خاورمیانه چه باید باشد؟]
ــآنچه مسلم است ما ژاندارم منطقه نخواهیم بود.
ــ[شما مثل دیگر سران اسلامی با موافقتنامۀ «کمپ‏دیوید» [1]مخالفت می‏کنید؟]
ــموافقتنامۀ «کمپ‏دیوید» و نظایر آن، توطئه‏هایی برای مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل است که نتیجتاً شرایط را به نفع اسرائیل و به ضرر اعراب و فلسطینی‏ها تغییر داده است. چنین وضعیتی مورد قبول مردم منطقه نخواهد بود.
ــ[به نظر شما، ایران باید از نفت خود برای هدفهای سیاسی استفاده کند و احتمالاً صدور نفت را به طرف کشورهای غربی در صورت یک زد و خورد محتمل میان کشورهای غربی و دنیای اسلام یا عرب قطع کند؟]
ــدر تمام زمینه‏ها، ما در جهت منافع مردم خود گام برمی‏داریم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگوی آرمان اسلامی آنان باشد عمل می‏کنیم.
ــ[آیا فکر می‏کنید که بعد از سقوط رژیم فعلی، شخصاً نقشی در حکومت جدید به عهده بگیرید؟]
ــخیر، نه میل و رغبت من و نه سن من و نه موقعیت من، اجازه چنین چیزی را نمی‏دهد.
1-  قرارداد کمپ‏دیوید، با حضور جیمی کارتر رئیس جمهوری امریکا بین مناخیم‏بگین (نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس) و انورسادات (رئیس رژیم حاکم بر مصر) انعقاد یافت. طبق این قرارداد رژیم اسرائیل از سوی مصر به رسمیت شناخته شد. قرارداد کمپ‏دیوید با مخالفت کلیۀ مسلمین جهان روبه‏رو شد و بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی، رابطۀ خود را با مصر قطع کردند.  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/1029/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/%D8%AC%D9%84%D8%AF4/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%80_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%85%D9%BE_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir