اشاره

    شعبان جعفری مشهور به «شعبون بی‌مخ» یکی از چهره های جنجالی تاریخ معاصر ایران و از بازیگران اصلی کودتای ۲۸ مرداد 1332 بود. وی زورخانه دار و باستانی کار ایرانی بود و بیشتر به خاطر حضورش در حرکات و جنجال های سیاسی به نفع رژیم پهلوی دوم شهرت داشت. شعبان جعفری در پی کودتای ۲۸ مرداد، که منجر به سقوط حکومت دکتر مصدق و تحکیم پایه های سلطنت محمدرضاشاه پهلوی گردید نقشی دست اوّل داشت . او در این کودتا عامل به خیابان آوردن اوباش و ارازل و بسیج آنها به طرفداری از شاه بود. او این نقش را هیچگاه انکار نکرده است. وی در کتاب «خاطرات شعبان جعفری» كه توسط هما سرشار مصاحبه گر وي به رشته تحرير درآمده ، تمامي اتهامات منتسب به خود از جمله سردمداري بدمستي، تجاوز به نواميس، باج‌گيري، زورگويي، آدم‌كشي ( به استثناي چاقوكشي ) را رسما پذيرفته است. نفي چاقوكشي نيز ، نه به دليل زشتي و قباحت اين عمل، بلكه بدان لحاظ صورت گرفته كه زور بازوي«شعبون بي‌مخ» را زير سؤال مي‌برد.
  شعبان جعفری در جریان انقلاب اسلامی از ایران گریخت و پس از همکاریهایی چند با گروههای معاند انقلاب از جمله ارتباط فعال با ارتشبد آریانا، به آمریکا رفت و سرانجام در 28 مرداد 1385 خورشيدی، و در سالروز همان کودتایی که وی را به شهرت رساند در هشتاد و پنج سالگی در آن کشور درگذشت.
اکنون در آستانه سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 شصت و پنجمین شماره مجله الکترونیکی «گذرستان» را به بررسی زندگی و ویژگیهای اخلاقی این چهره فعال و تاثیرگذار کودتا اختصاص داده ایم. امید است مورد توجه محققان قرار گیرد.

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir